Foglalkozások

A RolliPolli gerincét egy, a gyerekek korosztályos igényeit maximálisan figyelembevevő torna alapú mozgásfejlesztő program adja. A program egyedülálló, amennyiben a gyermeki fejlődés minden aspektusát (fizikai, értelmi, érzelmi és szellemi) figyelembe véve oktatcélja az egészséges önbizalom kialakítása, alapköve a pozitív megerősítés és motiválás. A heti foglalkozások során a gyermekek fokozatosan sajátítják el az egyes mozgásformákat, az órák egymásra épülnekAz órákon egy tanár maximálisan 8 gyermeket oktat, így kellő odafigyelést tud biztosítani.

   

 

A Program fejleszti a gyermekek

térbeli tájékozódó készségét
egyensúlyozó készségét
idő, iram és ritmus készségét
gyors és finom koordinációs készségét
testséma tudatát (testrészek felismerése)
állóképességét
hajlékonyságát
auditív képességeit (utasítások követése, koncentráció)

valamint

• a szociális készségeket (kapcsolatteremtés kortársakkal, szülőkkel, tanárokkal)
az önbizalmat
problémamegoldó készséget
logikát
memóriát

végül

előkészíti és kiegészíti az iskolai testnevelés mozgásanyagát
• biztosítja a mozgásműveltség fejlődését

és talán a legfontosabb, hogy

hozzájárul a játékos mozgásszükséglet iránti igény kialakításához.

A különböző csoportok részletes leírását itt találják meg:

CSOPORTOK 1 - 3 ÉVES KORIG

CSOPORTOK 3 - 7 ÉVES KORIG

CSOPORTOK 8 ÉVES KORTÓL

MOZGÁSFEJLESZTŐ ÓRA

ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ ÓRA

ISKOLAI TORNA ALAPOK